מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות

תוכניות מימון לרכב

תנאים כלליים ותקנון למסלול המימון
התשלום החודשי כולל ריבית בגין הלוואה בתשלומים והלוואת בלון.
 • העסקה כוללת תשלום מקדמה, 36 תשלומים חודשיים ויתרת תשלום לאחר 36 חודשים.
 • התשלום אינו כולל אביזרים ואגרת רישוי.
 • כפוף לתקנון החברה ולאישור הגורם המממן ותנאיו. ט.ל.ח
 • יוניון מוטורס בע"מ (להלן: "יוניון") אינה מתחייבת להעמדת המימון (ההלוואה) ואין לה כל השפעה על קבלתו או על תנאיו.
 • סכומי ההחזר החודשי מבוססים על ריבית שנתית משתנה של פריים +0.7% (6.25%)
 • יוניון אינה נציגה של הגוף המממן ואינה פועלת מטעמו או בשמו וההסברים על אפשרויות המימון ומחשבון המימון באתר ניתנים ללקוח כחלק מהשירות של יוניון בהצעת רכב חדש או משומש למכירה.
 • החישובים והשימוש במחשבון המימון הם באחריות המשתמש בלבד, ויוניון לא תישא בכל אחריות ו/או נזק מכל סוג שהוא בקשר עם השימוש במחשבון וההסתמכות עליו.
 • החישובים המוצגים במחשבון המימון הינם סימולציות בלבד, ואינם מחייבים את הגוף המממן ו/או את יוניון בהעמדת ההלוואה ו/או באופן החישוב ו/או בגובה ההחזר החודשי, ומתן המימון ותנאיו כפוף לאישור הגוף המממן ולתנאיו.
 • החישובים המוצגים במחשבון להחזר התשלומים החודשי מתבססים על ריבית משתנה (ריבית פריים) ולכן גובה התשלום החודשי עשוי להשתנות , בין היתר, גם בהתאם לשינויים בגובה ריבית הפריים.
 • התשלום החודשי בעסקת המימון כולל ריבית בגין עסקת התשלומים ובגין תשלום בסוף התקופה.
 • החישובים המוצגים במחשבון המימון אינם כוללים שינוי בגובה הריבית, ריבית פיגורים, תשלום אגרת רישוי, תשלומים נוספים שישולמו ליוניון כגון: תוספת בגין אביזרים לרכב, דמי טיפול רישום שעבוד במשרד הרישוי ותשלומים נוספים שישולמו לגוף המממן, כפי שמפורטים בהסכם שייחתם בין הגוף המממן ללקוח, לרבות תשלומים או עמלות לצורך הקמת ההלוואה או טיפול במימון.
 • כחלק מתנאי הגוף המממן, יידרש הלקוח למסור לגוף המממן "מכתב הפנייה" שכולל את פרטי הזמנת הרכב והתחייבות היבואן (יוניון) לרישום שעבוד במשרד הרישוי על הרכב לטובת הגוף מהמממן, הלקוח ישלם ליוניון דמי טיפול ברישום השעבוד בסך 500 ₪ (להלן "דמי טיפול ברישום שעבוד במשרד הרישוי").
 • הלקוח ישלם דמי טיפול ברישום שעבוד במשרד הרישוי מראש וכתנאי להפקת מכתב ההפניה.
 • העמלות שישולמו לגוף המממן הן לפי תנאי הגוף הממן ובהתאם לתעריפון העמלות של הגוף המממן, כפי שיעודכן מעת לעת על ידו.
 • סימולציית המימון, ובפרט גובה הריבית, המופיעה במחשבון המימון אינה סופית ואינה מחייבת, ותנאי המימון המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווה לבין הגוף המממן.
 • הצעת עסקת המימון כפי שתוצע על ידי הגוף המממן, תקפה ל - 7 ימים בלבד ומימושה מותנה בזמינות הרכב והאביזרים הנלווים במלאי אצל יוניון.
 • מחיר הרכב המצוין במחשבון המימון כולל מע"מ ואינו סופי. המחיר העדכני יקבע על פי מחירון יוניון התקף בעת ביצוע התשלום המלא ובכפוף לאמור בהסכם הזמנת הרכב שייחתם בין הלקוח ויוניון.
 • אין לראות בנתונים משום המלצה או יעוץ או הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת רכב באמצעות מימון ו/או באיזה מהמסלולים המוצגים במחשבון. השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים לעיל.
 • מחשבון המימון מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
 • ט.ל.ח.

ידוע לי כי הפרטים שמסרתי לעיל יכללו במאגר המידע של יוניון מוטורס בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה